א. נ. גנסין (במרכז) בחברת ידידו ד"ר זלמן חפץ ואחייניתו דובה