א. נ. גנסין (במרכז) בחברתם של יצחק אלתרמן (מימין) ושמעון ביכובסקי (משמאל)