אפרים חוזר לגנים

עדי צמח הגיבור בסיפוריו הגדולים של גנסין הוא אדם בעל מודעות עצמית חריפה ביותר , ומודעות זו הוא מעריך מעל לכול . רגיש הוא רגישות עליונה לכל נדנוד של שקר או גיחוך או זיוף או הפרזה , בו עצמו או בזולתו , והוא מוכן לסבול כל סבל ולחטוא כל חטא ובלבד שלא יחיה בשקר או באשליה , כלומר כדי שלא יהיה מגוחך ונלעג בעיני עצמו . 'כלל גדול הוא תמיד ; מוטב שיראוני חוטא משיראוני שוטה , ' אומר אפרים , גיבורו של 'אצל' לעצמו . ( 413 ) בנפשם של גיבורי סיפורים אלה נאבק 'הילד' עם 'הבוגר . ' הילד מתגעגע בתמימות ל'אגדות' הרחוקות והתמימות של ימי נערותו , לחוויות המופלאות של גן עדן ילדות שהיה ואיננו . כיסופי הילדות , הכבושים בדרך כלל , מתפרצים לעתים בשקיקה , וגיבור 'בטרם' מצהיר ב'אותה השאגה המטורפת שבנפש : ' 'אדבר כילד ( 213 ) ' ! ומתריס בפני אלה שיבגרו , ' ש'גמלר , שיודעים כבר את האמת המבישה על העולם 327 , 231 , 214 , 213 ) וכן עוד הרבה מאוד . ( אולם , בדרך כלל 'הבוגר' הוא המתריס בפני 'הילד , ' ולועג לאותם 'חלומות שבילדות' ' ) אצל , ( 425 , ' לאותן ' שנים קדמוניות שהוא היה ילד ונפשו הלוהטת היתה גומאה חלומות והיא קו...  אל הספר
מוסד ביאליק