תוכן העניינים

פתח דבר 7 סוגיות איתמר אבן זהר : הדיאלוג אצל גנסין ושאלת המודלים הרוסיים 11 יוסף אבן : תמונות הנוף בסיפוריו של א . נ . גנסין 42 חמוטל בר יוסף : המטאפורה הגולשת בסיפורים של גנסין 60 מאיה אגמון פרוכטמן : צירופים אדוורביאליים כמארגנים סגנוניים של זמן ומקום בסיפורי גנסין 91 קריאות עדי צמח : אפרים חוזר לגנים 105 לילי רתוק : סודו של איש ואיש : לשאלת אי המוגדרות ב'אצל' 127 רות שנפלד : 'הנשים הללו' — דמויות הנשים ב'אצל' 153 ' הצדה' דן לאור : הערות למאמרי הביקורת של א . נ . גנסין 175 שמואל ורסס : הזימון המשולש — א . נ . גנסין . יעקב ואסרמן ושבתי צבי 205 מסורות דן מירון : חחים באפו של הנצח 231 פגישות אברהם נוברשטרן : הזר והקרוב : גנסין ויצירתו באספקלריה של ' נאך אלעמעך ' ) ככלות הכל ( ' לדור ברגלסון 371 שלמה צוקי : מבוא לזכרונות צילה לוין דראפקין 398 צילה לוין דראפקין : זכרונות על א . נ . גנסין 403 ביבליוגרפיה לילי רתוק ורומוטל בר יוסף : א . נ . גנסין — מאמרים על יצירתו ואישיותו 427  אל הספר
מוסד ביאליק