מחקרים ותעודות

ק ובץ א . נ . ג נ ס י ן קבצים לחקר הספרות העברית קובץ א"נ גנסין אורי ניסן גנסין מחקרים ותעודות בעריכת דן מירון ודן לאור  אל הספר
מוסד ביאליק