תזוזות קטגוריאליות בשם התואר בעברית הישראלית

פנינה טרומר . 1 מבוא 1 במאמר "תזוזות קטגוריאליות בעברית הישראלית - קווים כלליים למחקר" הצגתי תופעה בולטת בעברית הישראלית הדבורה והכתובה ( בעיקר במשלב העיתונות ובמשלב הפרסומת : ( בהקשרים תחביריים מסוימים , מילים מקטגוריה דקדוקית מסוימת משנות את התנהגותן המורפו סינטקטית ההולמת את 2 קטגוריית המוצא שלהן עד כדי אפשרות שיוכן לקטגוריה דקדוקית שונה מן המקורית . המעבר של מילה כלשהי מקבוצה אחת של חלק דיבר לקבוצה של חלק דיבר אחר הוא מן השינויים החלים בלשון חיה ומתפתחת ; יש שמעברים 3 אלו נוצרים לצורכי שעה ויש שהם עשויים להישאר קבועים במשך הזמן . המחקר האמור שם לו למטרה לחשוף את כל קטגוריות המוצא שמילים מסוימות השייכות להן עוברות לקטגוריית יעד אחרת , אחת או יותר , ואת כל קטגוריות היעד הקולטות לקרבן את המילים שזזו מקטגוריית מוצא אחת או יותר . שאלת המחקר הייתה : האם מסתמנת מגמה בעברית הישראלית באשר לקטגוריית חלק הדיבר הנוטה לשינויים ובאשר לקטגוריית חלק הדיבר הקולטת לתוכה את המילים שעברו שינוי ? 1 ראה טרומר תשס"א . . 2 אני נוקטת ניסוח זהיר משום שמדובר בתהליך המתרחש לנגד עינינו וטרם הבשיל כל צורכו ( רא...  אל הספר
מוסד ביאליק