עוד על ערכיות סמנטית של פעלים והתאמתה לערכיותם התחבירית

אסתר בורוכובסקי בר אבא . 1 מבוא 1 1 . 1 ערכיות תחבירית וערכיות סמנטית הפעלים השונים בשפה מסמנים התרחשויות הקשורות במשתתף אחד לפחות ( עד ארבעה משתתפים בדרך כלל . ( פעלים המסמנים התרחשות הקשורה במשתתף אחד מכונים חד מקומיים ( או חד ערכיים או חד אתריים ) מבחינה סמנטית . במילים אחרות , אלה הם פעלים שהערכיות הסמנטית שלהם היא ;[ 1 + ] פעלים המסמנים התרחשות הקשורה בשני משתתפים מכונים דו מקומיים סמנטית , או פעלים שהערכיות הסמנטית שלהם היא [ 2 + ] וכן הלאה . בעיון סמנטי במשמעות הפועל מתוארות ההתרחשויות בהפשטה במונחים של פרופוזיציות , פרדיקטים וארגומנטים . הפרופוזיציות מתייחסות לתכנים יסודיים מסוימים , הפרדיקטים מתייחסים למצב המיוחס לישות מסוימת או לתוכן מסוים , והארגומנטים מתייחסים לישויות שאליהן מכוון התוכן המסומן בפרדיקט . לארגומנטים השונים מיוחסות פונקציות סמנטיות מסוימות , המכונות יחסות תודתי לחברתי פנינה טרומר ולתלמידתי ענת בר סימן טוב שקראו את המאמר והעירו הערות חשובות . המונח ערכיות , השאול מן הכימיה לציון מספר שמות העצם המהווים את המסגרת התחבירית של פועל , מיוחס לטניאר ( 1959 ) הנחשב לאח...  אל הספר
מוסד ביאליק