משפט הזיקה בלשון בן סירא

מנחם צבי קדרי המאמר הזה נועד לתאר תיאור מלא ומפורט את משפט הזיקה בספר בן סירא . המיון ייעשה על פי המיליות הבאות לפני משפט הזיקה . בלשון בן סירא מצויות 1 מילות הזיקה האלה : אשר , ,-ש ה- אפס ( כלומר משפטי זיקה א סינדטיים . ( . 1 אשר / באשר / כאשר / עד אשר 1 . 1 אשר 1 . 1 . 1 בראש משפט זיקה לוואי במשפט לוואי מצמצם : ... ]" חמה ] אשר לא נשא לנסיכי קדם המורים עולם בגברותם" ( טז , ז [ א ([ ]" נצתה [ ... אשר לא נשא לנסיכי קדם המורדים בגבורתם" ( טז , ד 3 [ ב ([ " אל תשמח אל שמץ תענוג אשר פי שנים רישו" ( יח , לב [ ג ([ ]" מה יע .. .. לי הגוים אשר לא יאכלון ולא יר " ... ' ( לד , טז [ ב ([ " הסב כאיש אשר נבחר ואל תעט פן תגעל" ( לד , טז [ ב ([ " אך אם יש [ איש ] מפחד תמיד אשר תדע שומר מצוה [ מצותיו " [ " אשר עם לבבו כלבבך אם תכשל יגיע אליך [ יעבר בך " [ ( לז , יב [ ב ([ " אך אם איש מפחד תמיד ... ת [ ד ] ע שומר מצוה" " אשר בלבבו כלבבך ואם יכשל יעבד בך" ( לז , יב [ ד ([ " כי יש עת אשר בידו מצלחת" ( לח , יג [ ב ([ " אף עשה ח [ רש וחו ] שב אשר ליל [ ה ] [ ינהג " [ ( לח , כח [ ב ([  אל הספר
מוסד ביאליק