בירורים לקסיקליים בארמית היהודים מארץ ישראל: כלום יש מעתק של אל"ף לעי"ן?

שמואל פסברג מבוא אחת מתרומותיו הגדולות ביותר של יחזקאל קוטשר הייתה עמידתו על החשיבות של אבות טקסטים לחקר הארמית הגלילית ולחקר לשון חז"ל ' . עמדת קוטשר חוללה מהפכה במחקר , והיום , כעבור חמישים שנה , השלכותיה עדיין מורגשות היטב . ואולם , כמו אחרי כל מהפכה , התעוררה בקרב חוקרי הארמית היהודית חשדנות כלפי מה שקדם למהפכה . חשדנות זו מתבטאת ביחס העוין כלפי תעודות שיש בהן משקע ניכר של הארמית היהודית מארץ ישראל שאינן בחזקת 2 אבות טקסטים . עם תעודות אלו נמנים תרגומי ps ישראל לחומש ( תרגום 6 5 4 3 נאופיטי , התרגום המיוחס ליונתן , תרגום הקטעים ) והתרגומים לכתובים . 7 בתרגומים הללו ניתן למצוא עריכה מאוחרת ועירוב לשונות : הארמית של ארץ ישראל , ארמית המקרא , הארמית של תרגום אונקלוס והארמית של התלמוד הבבלי . אך מבעד לעריכה הסופית של הטקסטים אפשר לבודד צורות מקוריות מארץ ישראל . טול לדוגמה את הכתיב כיר 'בן , ' המופיע בתרגום המיוחס ליונתן , . 1 קוטשר תש"ט תשי"ב ; קוטשר תשכ '' ג . . 2 אכל ראה את דבריו של קוטשר תש"ט , עמ' , 197 "אך מצד אחר חלילה לי מטעון , כי אין כל ערך לטקסטים שלנו . יש ויש . '' . 3 המרכ...  אל הספר
מוסד ביאליק