גלגולי המילה אדנא ('אוזן') בארמית החדשה המזרחית: גיזרון, רבגוניות וחדשנות

חזי מוצפי . 1 הקדמה בארכיפלג ההולך ומצטמק של איי הארמית החדשה אנו מוצאים פסיפס רב גוני של לשונות ולהגים המייצגים את שני ענפי הארמית הראשיים - המערבי והמזרחי . בעוד שהארמית המערבית מיוצגת כיום בלשון אחת , הומוגנית למדי ( הארמית החדשה המערבית על שלושת להגיה , וביניהם להג מעלולא , ( לארמית 1 המזרחית נציגים חיים רבים הניתנים לחלוקה לשלוש חטיבות ראשיות -.א . חטיבת טורויו מלחסי : שתי שפות ארמיות נוצריות , טורויו ומלחסו ( שכבר נכחדה , ( במזרח אנטוליה , בעיקר ממערב לחידקל . ב . הארמית החדשה הצפונית מזרחית ( להלן : אחצ"מ : ( אשכול מסועף של לשונות ולהגים נוצריים ויהודיים המדוברים - או היו מדוברים - מצפון למנדאית החדשה ( חטיבה ג' להלן ) וממזרח לטורויו מלחסו ולחידקל , בצפון עיראק , דרום מזרח טורקיה ומערב איראן . תודתי נתונה לפרופ' סימון הופקינס ולפרופ' שמואל פסברג על הערותיהם למאמר . כמו כן ברצוני להודות לפרופ' הופקינס על שאפשר לי לשאוב נתונים מהקלטותיו בלהג היהודי של רוסתקןה ולשלבם במאמר זה . שתי הערות מקדימות הנוגעות לתעתיק : א . הטעמת המילה מלעילית כל עוד אין ציון מפורש להטעמה אחרת . ב . הסימן ...  אל הספר
מוסד ביאליק