צמיחתם והתגבשותם של שמות הפעולה בעברית הקדומה

שמעון שרביט המונח "שמות פועליים" ( verbal nouns , action nouns ) משמש בבלשנות העברית המודרנית לציון ארבעה טיפוסים של צורות בעלות תכונות פועליות ושמניות כאחד : . 1 צורות הבינוני ( פועל , מתפעל ;( . 2 המקור הנטוי בתחילית ל ( לפעול ;( . 3 המקור הנטוי בלא ל / 0 ) ב / כ פעול ;( . 4 שם הפעולה ( כגון : אכילה , דיבור . ( שלושת הטיפוסים האחרונים מקבילים לשימושיהן של הצורות המכונות באנגלית ' . infinitive ( to go ) , gerund ( going ) השמות הפועליים למיניהם נחקרו רבות בדורות האחרונים . רוב המחקרים 2 התמקדו בעברית החדשה ובעיקר בקבוצה הקרויה שמות פעולה . מקצתם עסקו 4 3 בהיבט המורפולוגי , מקצתם - בהיבט הסמנטי פונקציונלי והאחרים - בהיבט 5 התחבירי . מאמר זה הוא פרק ראשון ( מעין מבוא ) של מחקר מקיף על שמות הפעולה בלשון התנאים . המחקר יוקדש לעברית הקדומה - לשון המקרא ולשון התנאים - ויתחקה אחרי צמיחתם של שמות הפעולה ואחרי התגבשותם לכדי מערכות . 1 ראה מבחר צורות מקור במקרא כשהן מתורגמות בדרכים שונות לאנגלית בספר B . K . Waltke & M . P . O' Connor , An Introduction to BiblicalHebrew Syntax , Indiana 1990 , ...  אל הספר
מוסד ביאליק