סיפור הבריאה הראשון (בראשית א, א - ב, ג): היבטים קנוניים ודיאכרוניים

יאיר הופמן לזהבה ואברהם . " כי טל - אורות " ... ( ישעיה כו , יט ) . 1 מבוא סיפור הבריאה הראשון , בראשית א , א עד ב , ג ( להלן : "סיפור הבריאה ( " רכש לעצמו מעמד יחיד במינו בין דורות של קוראים מאז ומעולם . במידה מסוימת הוא נחשב למעין "גרסה רשמית" של התנ"ך בנושא הבריאה . הנה כי כן , הקורא הדבק באופן אינטואיטיבי בקריאה הקנוניה של המקרא , נוטה להעריך את כל מסורות הבריאה המקבילות בו בווריאציות ספרותיות של הגרסה ה"נכונה , " ה"אמתית" של הבריאה . זוהי בוודאי התפיסה הנורמטיבית של היהדות , כמו גם של הברית החדשה ושל הקוראן ' . במאמר זה אבקש לבחון את השאלה , באיזו מידה המעמד הקנוני הזה של סיפור הבריאה הראשון ( להלן : "סיפור הבריאה ( " אכן משקף את התפיסה המקראית עצמה . האם מיקומו האסטרטגי בפתיחת התורה משקף נכונה את מעמדו בכלל ספרי המקרא ? האם יש לסיפור הבריאה מעמד מועדף בקרב מחברי מילות הפתיחה של הבשורה על פי יוחנן בברית החדשה מרמזות בבירור לסיפור הבריאה : " בראשית היה הדבר והדבר היה אצל האלוהים והאלוהים היה הדבר . הוא היה בראשית אצל האלוהים" ( יוחנן א , , 1 תרגום דעליטש , ( וראה עוד שם , י , . 6 ב...  אל הספר
מוסד ביאליק