קדמוניות פסק

אהרן דותן . 1 פסק , אותו קו אנכי המזדמן בין התיבות במקרא , אינו טעם מטעמי המקרא , אין ניגון מתלווה אליו וכל עצמו לא בא אלא להפריד בין תיבות שמערכת הטעמים הטברנית חיברה ביניהן . גם אין שיעור למידת ההפסקה שהוא מציין , אלא הוא מציין הפסקת מה , הפסקה כלשהי . למעשה הוא תוספת שכלול למערכת הטעמים והוא בא להוסיף הפסקות , בגלל סיבות שונות , הפסקות שמערכת הטעמים לא סימנה אותן או לא יכלה לסמן אותן . פסק , הנראה לכאורה סימן ( גראפם ) פשוט , בעל משמעות ברורה , רחוק הוא מהיות ברור בדרכי שימושו . כללי היקרותו של פסק התמיהו חכמים בכל הדורות ועדיין לא נתפענחו עד תום . חכמים הכירו בכך שיש בכללי הפסק יותר מן הגלוי לעין , ולפיכך הוסיפו לעיין ולדרוש בהם ולא הרפו . . 2 כידוע , חמשת כלליו של פסק נמצאו לנו לראשונה בספר דקדוקי הטעמים לר' אהרן בן אשר , המלמד הגדול , אפשר גדול בעלי המסורה ובלי ספק החשוב שבהם . נוסף על פועלו כאחד המעצבים והמייצבים את נוסח המקרא הטבתי המקובל , שלח ידו לעסוק גם בקונטרסי המסורה , בליקוטם , בעריכתם ובגיבושם לכדי חיבור מוגדר - "ספר דקדוקי הטעמים ' , " ובכך צעד צעד חשוב לקראת הדקדוק . ...  אל הספר
מוסד ביאליק