בירורים בדרכי השימוש בנוסחה "עד היום הזה"

גרשון ברין הנוסחה "עד היום הזה" מופיעה במקרא 84 פעמים ( ועוד 12 פעמים לשון "עד היום . ('' נוסחה זו באה לקבוע שתופעה מסוימת ( או תוצאותיה , ( שנתרחשה בזמן המתואר בטקסט , מתקיימת מאז עד יום כתיבת הדברים , והיא מוסיפה להתקיים . יש בהערה זו כדי ללמד שזמן כתיבת הדברים רחוק מרחק ניכר מזמן המאורעות , שאם לא כן , מה רבותה יש באמרה שהתופעה עדיין קיימת אם היא נתהוותה או נוסדה זה עתה או זה כבר או כיוצא בזה . השימוש בנוסחה מעורר שאלות שונות , ונפתח במיון המידע העולה מהשימוש בנוסחה . . 1 סוגי השימוש בנוסחה 1 . 1 שמות מקומות שורה של כתובים הכוללים את הנוסחה עניינם הצבעה על תולדות מקום פלוני ובירור זמן קביעת שמו . התיאור הקדום ביותר קשור לקריאת השם באר שבע . בבראשית כו , לג נאמר בקשר לכריתת הברית בין יצחק לאבימלך : "ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה . " השם השני , חות יאיר , מופיע בשימוש הזה רק לגבי דור יוצאי מצרים . בדברים ג , יד מדובר על מפעלו של יאיר בן מנשה בחבל ארגב ואף נזכרת שם פעולתו בבשן : "ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה . " פרט זה שב ומופיע בספר שופטים ( י , ד ,...  אל הספר
מוסד ביאליק