תמורות לעיצורים שנאלמו במסורת שומרון

אלישע קימרון מבוא התערערות הגרוניות במסורת שומרון היא כמעט מוחלטת . רק עי"ן ששרדה בראש תיבה לפני תנועת a ( ואחותה ( a מגלה זיקה דווקא לעי"ן מקורית ( ולעתים לחי"ת מקורית . ( גם היו"ד המקורית נאלמה ברוב הנסיבות . ניגודים בין העיצורים אע"י אתה מוצא בעיקר בראש מילה . העיצורים החלשים הותירו עקבות ; כמעט תמיד יש להם תמורה שנקבעת על פי הסביבה הפונולוגית ' . העיצורים או"י הנפוצים במסורת שומרון אינם מתאימים על פי רוב לאו"י המקוריים , הם עשויים להמיר את כל עיצורי הגרון הקדומים , ומשמשים בתפוצה משלימה על פי הנסיבות הפונולוגיות ללא זיקה מחייבת למקורם . למשל , אל"ף שבמילה אל עשויה להתבצע בין תנועות באופנים שונים : yisra' 31 ( ישראל , ( aftuwwal ( בתואל mal'kii , ( ( מלכיאל . ( כיוצא בדבר עי"ן מקורית שבמילה עם עשויה להתבצע כדלהלן : ' am ( עם miyyam , ( ( מעם lam , ( ( לעם . ( התמורה לעיצור גרוני שנאלם עשויה להתבטא גם באורך התנועה או בשימור הטעם . למשל , כאשר שתי התנועות הסמוכות לגרונית המקורית ( לפניה ואחריה ) שוות * אני מודה לידידי ד"ר משה פלורנטין על הערותיו המועילות . העדים מן העברית לוקטו מן הקו...  אל הספר
מוסד ביאליק