הכרעות נורמטיביות המעצבות את דמותן של לשונות: מקרי היהודים והשומרונים

משה פלורנטין כל היודע דבר על עלייתן ועל נפילתן של לשונות מכיר בכוחם המכריע של מאורעות היסטוריים לשנות את מעמדן של לשונות . עיצוב פניה של האנגלית עם הכיבוש הנורמני במאה האחת עשרה , פסיקתה של העברית כלשון דיבור בדורות שלאחר הגלות , והתגברות כוחה של הערבית עם התפשטותה המהירה של מדינת האסלאם החל מן המאה השביעית - כל אלה הם מן המקרים המובהקים שתלמיד צעיר עשוי להיתקל בהם בצעדיו הראשונים בלימוד היסטוריה של לשונות . ואין צריך לומר שגם כאשר קהילת הדוברים סגורה ומבודדת והיא אינה חשופה לאותם כוחות חוץ כבירים , לשונה הולכת ומשתנה שלא בטובתם של הדוברים : במו פיהם מתרחשים מעתקים של עיצורים ותנועות , ומכוחם של היקשים ותהליכים פסיכולוגיים אחרים חלות תמורות גדולות במבנה לשונם . ועם זאת ידוע הוא שפרטיה של קהילת המשתמשים בלשון עשויים לעתים לעשות אגודה אחת , ובכוחה של החלטה מודעת ומתוכננת יכולים הם לקבוע במידה רבה מאוד את גורלה של לשונם . כוחם להמציא דברים יש מאין , למלא את מקומם של חוקי ההגה הטבעיים ביותר , מוגבל עד מאוד , אבל יכולתם לבחור את הרצוי להם מתוך המצאי הקיים - שהיקפו נקבע גם הוא על ידיהם - יכו...  אל הספר
מוסד ביאליק