המקדש השומרוני - חידה פתורה !

מנחם מור הקדמה ב 19 ביולי , 2000 בטקס רב משתתפים , נפתח רשמית האתר הארכאולוגי בהר גריזים . כותרת הכתבה בעיתון "א . ב . חדשות השומרונים , " שדיווח על האירוע , הייתה : "האתר הארכאולוגי בהרגרזים המכיל בעיקר את שרידי העיר לוזה נפתח רשמית . " בשולי הדברים נכתב : "באתר נתגלו שרידי מבנים מן התקופה הפרסית ואילך , " ואולם לא הוזכר שום פירוט של מהותם של מבנים אלו . מיד בהמשך נכתב : "הרגרזים הוא ההר המקודש לשומרונים וצריך להשאר נחלתם הבלעדית . " למען הסר כל ספק לגבי הממצא הקדישו עורכי העיתון עמוד שלם לסוגיית המקדש , תחת הכותרת : " המסורת השומרונית : הרגזרים הוא המקדש . " לטענתם , "המסורת השומרונית תופשת את ההר כולו כמקדש . אחד משלושה עשר שמות 1 שנמצאו בתורה להרגרזים הוא : מקדש " . הכרזתם של השומרונים שהר גריזים כולו הוא המקדש זכתה בשנים האחרונות לתמיכה עקיפה של ארכאולוגים ושל היסטוריונים , אשר שללו את קיומו של מקדש שומרוני על הר גריזים , בהסתמך על כך שלא נחשפו שרידיו של המקדש השומרוני בחפירות הארכאולוגיות . חוקרים החלו לדבר על "מתחם 2 מקודש" במקום על מקדש . * תודתי לחבריי פרופ' אוריאל רפפורט ויש...  אל הספר
מוסד ביאליק