הבוטחים בהר שומרון . . .

אריה כשר כבר מימיו הראשונים כמדינאי וכאיש שררה טיפח הורדוס יחסי ידידות טובים עם יושבי הר שומרון - אזרחי העיר ההלניסטית סאמאריה מזה ובני העדה השומרונית מזה - כיוון שהיו להם אינטרסים משותפים נגד שכניהם היהודים בגליל , ביהודה ובירושלים . הידיעה הראשונה על יחסי הורדוס עם סאמאריה מתייחסת לאירוע עלום משנת 43 לפסה"נ , והיא נמסרה על ידי יוספוס בשתי גרסאות מקבילות . לפי "מלחמת היהודים" ( להלן : מלח , ( ' א : 229 " הלך ( הורדוס ) אל שומרון ( סאמאריה , ( שהיתה שרוייה במבוכה בגלל סכסוך פנימי , והחזיר את הסדר על כנו בעיר" mi Lqidpeiav ( Tpa 71 ei <; 5 oxdaei TETapay | iEvr | v K < xTE 0 TT ] 0 aT 0 TTIV 7 c 6 A . tv ) . לפי "קדמוניות היהודים" ( להלן : קדמ , ( ' יד 284 ( תרגום : א' שליט : ( " בא הורדוס לשומרון ( סאמאריה , ( וכשמצא אותה בכל רע , עמד וקומם אותה ויישב את הקטטות בין תושביה" Hpw 5 ^ q eiq ( icai Tcapayevoiasvoo LajidpEiav icai KaxAxtPcbv auTT ) v K £ KaKa > n £ VT } v dvEKTaxo icai 'rd VEIKTI SieAve xdic , dvGpdmoic ;) . nxiwn שתי הגרסאות מלמדת כי נתגלע סכסוך פנימי בין תושבי העיר , ו...  אל הספר
מוסד ביאליק