ה"מליץ" - המילון המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן (בן המאה הארבע־עשרה)

עלי ותד מילון שומרוני דו לשוני עברי ערבי מחקר זה שנושאו "המליץ - המילון המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן - בן המאה הארבע עשרה" ( מילון דו לשוני עברי ערבי ) מבוסס על כתבי יד המצויים במקומות שונים ברחבי תבל ' . מלכתחילה התכונו לחקור את המסורת המילונאית אצל השומרונים , בהניחנו שכתבי היד , שהיו ידועים לקהילה המדעית ומספרם עשרה , מייצגים מילון אחד ואולי שניים . אך במהלך המחקר הצלחנו לחשוף עוד חמישה כתבי יד . פיענוח ולימוד כתבי היד האלה העלו שמדובר בארבעה 3 2 מילונים שונים ובעוד מילון אחד המורכב משני כתבי יד ( מילון התרכובת . ( מבין ארבעת המילונים מילונו של פינחס הכהן הוא המייצג את המסורת הקדומה ביותר של המילונים הדו לשוניים עברית ערבית אצל השומרונים . לאור תוצאות אלה החלטנו להסתפק במסגרת מחקר זה בההדרתו של מילון פינחס הכהן ובחקירת העניינים הקשורים עמו : מקורות הטור העברי שלו , מבנהו , התשתית הלשונית של המחבר כפי שהיא משתקפת במילון ומקורות הטור הערבי . לבד מאלה הצגנו את יתר המסורות המשתקפות בכתבי היד האחרים והבלטנו את המבדיל אותן זו מזו , ואת כולן יחד ממילון פינחס הכהן . * מאמר זה הוא חלק מעב...  אל הספר
מוסד ביאליק