עוד הפעם תיבת מרקה

זאב בן חיים 1 מאז גמר מלאכתי במהדורה האנגלית של "לשון תורה" ( הכרך החמישי בסדרת " עברית וארמית נוסח שומרון , " להלן : עואנ"ש ) חזרתי אל עיוני המתמשך לשיעורין ביצירה השומרונית הקרויה תיבת מרקה ( להלן : ת"מ , ( היא החיבור הגדול בהיקפו והחשוב עד מאוד להבנת התאולוגיה השומרונית בכלל נושאיה , ולא פחות מכך לידיעת הארמית שבארץ ישראל בכלל ושל עדת השומרונים בפרט בשמשם בה בדרך הטבע , כלומר בדרך חופשית מן הזיקה לעברית , מה שאינו כן בתרגומיהם לתורה . 2 נתפניתי אפוא לסקור את מהדורת ת"מ שלי , בעיקר את תרגומי מן הארמית שבה , ולבדקו לאור מה שנתחדש במחקר הארמית ומה שנוסף בידיעת ספרות השומרונים מאז פרסום מהדורתי . והשעה כשרה במיוחד לכך מפני שזה מקרוב בא לעולם הבלשנות השומרונית ספר שאין כמוהו מועיל לבדיקה האמורה , הלוא 3 הוא "מילון הארמית של השומרונים" שחיברו אברהם טל . ספר זה כולל את כל המילים הנתונות בספרות השומרונית הכתובה ארמית מקדמת דנה עד ערב תקופת ההתעוררות הגדולה שבמאה הארבע עשרה על יסוד מיצוי קונקורדנציוני 4 של הטקסטים , ובו כל ערך מילוני מוצג בהקשריו הדקדוקיים ובצירופיו המשמעיים . הספר כמובן חשו...  אל הספר
מוסד ביאליק