פתח דבר

שלושים המחקרים הרואים אור באסופה זו נכתבו בידי מוריו , תלמידיו וחבריו של אברהם טל בהגיעו לשיבה . במידה רבה משתקפים בהם דיוקנו המדעי של בעל היובל והקשת הרחבה של ידיעותיו . כי ספר זה אוצר בקרבו מחקרים בתחומי הלשון העברית , הארמית , עולם המקרא , ומעל הכול - בשומרונות , התחום שאברהם טל הוא מראשי המדברים בו בארץ ובעולם . העת לא עת סיכומים , מפני שבעל היובל ממשיך לפעול בכל כוחו ומוסיף להעניק מחילו הרב בכל התחומים שעסק בהם כל שנותיו , ודי אם נזכיר כאן את מהדורת התנ"ך Biblia Hebraica Quinta שספר "בראשית" שלה עתיד לצאת בעריכתו . בניין עבודתו המדעית של טל נשען במובהק על שני עמודי השכלתו : האחד , ההשכלה האירופית העמוקה והרחבה שקנה בשנות ילדותו ובחרותו כארץ מולדתו רומניה , זו הבאה לידי ביטוי מובהק גם בשליטתו בחשובות שבלשונות המודרניות והקלאסיות , והאחר , השכלתו האקדמית בבלשנות ובחקר המקרא שרכש בסוף שנות החמישים ובראשית שנות השישים של המאה הקודמת באוניברסיטאות של תל אביב וירושלים . תרומתו המכרעת של טל מתבטאת בשלושה תחומים בעיקר : הלקסיקוגרפיה , הפילולוגיה והדיאלקטולוגיה של העברית ושל הארמית של ארץ ...  אל הספר
מוסד ביאליק