ג. שמות המקומות

אודסה 475 , 241 , 218 , 212 , 197 , 154-153 אוותץ' 407 אוזירנא 459 אוטאן 434-433 , 266 , 65 אוםטילה 94 , 39 אוסטרהא 371 , 333 , 85-84 , 67 , 42 אוסטריה 481-480 , 209-208 , 204 אוקראינה 133 , 93 , 32 אורישור 271 אושיץ , נובו אושיץ , ליטניאביץ , 167 , 39 475-471 , 469-468 , 173 , 169 איזמאיל 463 , 453 איטליה 46 , 31 אייכשטאט 136 אמריקה 355-354 אנגליה 278 , 205 אנופולי 55 , 53 אנטבקה 433 אפטה 371 ארץ ישראל ; ראה במפתה הנושאים באד נויהיים ( מרחצאות ) 453 באלטה 255 באר 406 בארלאד 404 , 219 , 141 בוהוש 453 , 425 , 227 בוטושן 462 , 268 , 218 , 200 , 198 , 85 בויאן 457 , 218 בוצ'אץ' 464 , 335 , 264 , 261 , 244 , 129 בוקובינה -218 , 214-213 , 209 , 200-199 , 39 , 489 ^* 88 , 421 , 296-295 , 229 , 223 , 221 493-491 בוקרשט 259 , 45 בורשצ ' וב 483 , 352 , 172 ביחאוה 269 , 131  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי