ב. שמות הנאשמים במעשה אושיץ (עמ' 476-468 )

אוורבוך מיכל ; אוכמן משה ; אוניסצה זלמן ; אוקסמן ; איידלמן ישראל ; איידלמן ליב ; איידלמן מאיר ; איירלמן מנדל בן אליעזר ; איירלמן מנדל בן ישראל ; אייזנגורט אהרן ; אייזנגורט ישראל שלמה ; אינטרוליגטור הירש וולף ; אינסרוליגטור לאה ; אקסמן משה ; אקרמן מאיר ; בוכמן ( בלבאנובסקי ) יעקב ; ביקמן ( שאפושניק ) שמואל ; בלומין אברהם ; בלייכמן אברהם ; בלייכמן דור ; בלייכמן זיסלה ; בלייכמן משה ; בנקרמן שלום ; בררזמן גדליה ; ברונשטיין משה ; גוברמן ליב ; גוזמן דוד ; גוזמן הירש ; גוזמן ( ותיק ) ישראל ; גוזמן ישראל אליעזר ; גוזמן שלמה ; גוטרמן וולף ; גולדשטיין יצחק ; גרובמן אברהם ; גרוזמורק דן ; גרינמן חיים ; דריישפיל פישל ; הופשטיין ( פורלנד ) יעקב ; ווילשטיין ליב ; ווליכמן שמואל ; וולמן ( קושניח וולף ; וולפנזון זליג ; זילברמן אברהם ; טרייסטמן דוד ; ליטנברג משה ; ליידרמן ראובן ; מילמן אברהם ; מילמן דוד ; מסטמן יוקל ; ספיבק אברהם ; ספקטור וולף ; פולמן מרדכי ; פורשטטמן עוזר ; פורשטטמן פריידה ; פיסמניק שלום ; פיסמניק שרה ; פישמן שלמה ; פלושנבוים שלום ; פליישמן ( יזניק ) מרדכי ; פליישמן שלום ; פרידמן ( ז ' ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי