מפתח הקיצורים הביבליוגרפיים

אביטוב , מבית אבא : אברהם יצחק אביטוב ( בירנבוים , ( מבית אבא - פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין , תל אביב תשכ " ה . אביר יעקב : יצחק מאיר פלינטנשטיין , אביר יעקב - אמרי קודש אשר השאיר ... ר ' אברהם יעקב ... מסדיגורה ומנ '' כ בתל אביב , ירושלים תשכ"ד . אכל גדול : אברהם בן ישראל תאומים מבראד אב " ד זבארז , אבל גדול , לעמבערג תרי " א . אבל כבד : הנ"ל , אבל כבד , לעמבערג תרי " א . אבן , גוט אידישע וועלט : יצחק אבן , פון דער גוט אידישער וועלט - מעשה ' לעך פון גוטע אידען , ניו יארק . 1917 אבן , זכרונות : הנ " ל , פון'ם רבין'ס הויף - זכרונות און מעשיות , געזעהען געהערט און נאכדערצעהלט , ניו יארק 1922 ( דפוס צילום.- ישראל תש '' ל ; נויארק תש"ל ; תרגום לעברית : בחצר פנימה - זכרונות ודברי מעשה , א-ב , תל אביב תשנ " ב . ( אבן , מחלוקת סנז וסדיגורה : הנ"ל , מחלקת סנז וסדיגורה - כל קורות הפולמוס מתחלתו ועד סופו ,... ניו יורק תרע " ו . אבן שתיה : חיים כהנא , אבן שתיה , מונקאטש תר"ץ , אבן שתיה החדש , א , ירושלים תשנ " ד . אגרות בעל התניא : דוד צבי הילמן , אגרות בעל התניא ובני דורו , יר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי