העמוד האחרון של התזכיר. הפיסקה הראשונה ( למעלה מימין) נכתבה ונחתמה בידי הקיסר פרדיננד.