5. משא־ומתן להסגרת ר' ישראל מאוסטריה לרוסיה ודיון בבקשתו להתגורר בסדיגורה

א . הודעת נציבות גליציה אל לשכת חצר הקיסר האוסטרי בעניין הסגרת ר' ישראל ( 1842 ) לשכה קיסרית מאוחדת נכבדה מאד ! כבר לאחר הודעתנו מיום 13 בחודש שעבר , מס ' , 4173 בנדון ישראל פרידמן הנדרש על 60 על סיפור פגישת ר ' ישראל עם הרב יעקב אורנשטיין ובנו מרדכי זאב , ראה לעיל , עמ' . 156-154 61 מאהלר , החסידות וההשכלה , עמ י . 446-445 62 מאהלר , שם , עמי . 447 על מידת הדיוק של המידע שבידי סאכר ניתן אולי ללמוד מהערכתו שהרב אורנשסיין הוא אוהד החסידים . 63 תעודות א-ג נדפסו לראשונה בגרמנית בתוך : גלבר , שתי מאות , עמ' 121-118 ( וכן בקובץ : תולדות יהודי בוקובינה - תעודות , עמ ' . ( 189-188 תרגום חלקי ליידיש בתוך : ניסנזוץ , מלכות ' דיגע , mron . 86-84 ' ay תרגום לעברית נעשה לראשונה בידי חיים בלוך , מכתבים מקוריים , עמ ' עו-פ ( נדפס שוב : כרם ישראל , עמ ' ; 73-70 מגדיל ישועות , עמ ' קכ-קכד ; טננבוים , חביונה של מלכות , , T עמ' 53-52 [ בהשמטות . ([ בתרגום להלן הוכנסו כמה תיקוני סגנון הנובעים מסבכיה של הלשון הביורוקרטית . תעודות ד-ה נדפסות כאן לראשונה בשלמותן . הן נתגלו רק לאחרונה ודיווח על כך נתפרסם בתפ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי