4. תזכיר וספיחיו: יוסף פרל על מגבית כספים בגליציה למען ר' ישראל

התזכיר שהוגדר בידי מהדירו רפאל מאהלר : "השיא לפעולותיו [ של פרל ] במלחמתו בחסידות בכוח השלטונות , " נכתב ב 6 במארס 1838 והוגש לרשויות האוסטריות של מחוז טרנופול . בתוך מספר ימים הופץ התזכיר בין משרדי המחוזות האחרים ואלה נתבקשו להעמיק חקר בעניין . עותק נוסף נשלח למושל פודוליה היות שהובא בו מידע הקשור למעשה הרצח באושיץ שנחקר באותה עת . תגובותיהם של משרדי המחוזות - אם היו - לא נשתמרו , למעט תזכיר שחיבר ראש משטרת לבוב , ליאופולד פון סאכר מזוך , ובו תיאור חשוב של חסידות גליציה ומנהיגיה , הצעות ומסקנות לפעולה . אף הוא מזכיר את ר ' ישראל בין המנהיגים המסוכנים של התנועה , ומעלה זיכרונות מביקורו של ר ' ישראל בלבוב בשנת . 1835 התזכירים וחומר נלווה אחר ( כולו בשפה הגרמנית , ( מתוך ארכיון המדינה בלבוב , נתפרסמו בידי מאהלר בספרו החסידות וההשכלה , עמ ' 451-432 ( הדיון בעמ' ; 168-163 , 145 , 120-117 ולראשונה בספרו ביידיש : דער קאמף צווישן השכלה און חסידות אין גאליציע , ניו יארק , 1942 עמ' . ( 230-217 להלן תורגמו תזכירו של פרל והמכתבים הנלווים . תזכירו של םאכר מזוך ונספחיו ( עמ ' ( 451-438 תורגמו באופ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי