3. עלים מארכיון משרד הפנים הרוסי על ר' ישראל ובני משפחתו

( א ) הדרך שיש לנהוג בר' ישראל לאחר שחרורו ( שר המלחמה אל ביביקוב ; 24 בינואר 0 840 בעקבות אישור פסק דינו של הגנרל אודיטוריאט על ידי הוד מעלתו הצאר , יש להשאיר את 26 זהו שלום יעקב ובן משה ) אברמוביץ , הלא הוא מנדלי מוכר ספרים , שחי אז בקמיניץ פודולסק . 27 זו הערת דובנוב , וקושייתו אינה קושיה . האיש הנזכר כאברהם פרידמן המכונה זיוונצ ' יקובסקי איננו כמובן ר' שראל , אלא יהודי מהכפר זוונצ ' יק , הנזכר בהמשך התעודה כאחד מנאשמי הקבוצה החמישית , ששמו שובש ל"פריזמה . " ר' ישראל נזכר בתעודה בנפרד שכן הוא היה היחיד שיצא זכאי לחלוטין . דובנוב בעצמו חזר לעניין זד , בהערה למאמרו ( ברוסית ) של ש " א הורורצקי על שושלת סדיגורה , ייברייסקאיה סטארינה , ב , ( 1909 ) עמ' , 55-54 וקבע כי אין ספק שהאיש הנזכר בגזר pn הוא ר' ישראל . 28 התעודות שלהלן נדפסו בתוך מאמרו של עלי הסן , "מחיי הצדיק מרוז ' ין ובניו , " ייברייםקאיה לייסופיס , א , , 1923 עמ ' 148-138 ( ברוסית . ( הסן לא ההדיר את התעודות על פי הכללים המקובלים , וקשה לעתים להבחין בדבריו בץ ציטוט לבץ פרפרזה או פרשנות שהיא מעשה ידיו . על אף בלבול מסוים בה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי