2. פרוטוקול גזר הדין של מעשה אושיץ

המסמך הרשמי שלפנינו מחזירנו לימי מלכותו של ניקולאי הראשון , לעולם של גיוס חובה מחמיר , יישובים צבאיים וחטיפתם של "קנטוניםטים " עולי ימים . זוהי אחת האפיזודות בטרגדיה 1 תעודה זו נתפרסמה לראשונה ברוסית בידי א ' מרדר , רוסקאייד , סטארינה , , 1901 חוברת . 5 לא הצלחתי לאתר פרסום זה והשתמשתי בהעתקה שנדפסה בייברייסקאיה ססארינה , ד , ( 1911 ) עמ י ; 590 ראה גם : צ יריקובר , יהודים בעתות מהפכה , עמ י . 115 2 התאריך לפי הלוח היוליאני , המקדים בשנים עשר יום את הלוח הגרגוריאני הנקוט בידינו . 3 הכוונה לגנרל דמיטרי ביביקוב , שהיה המושל הכללי של החבל הדרום מערבי ( פלכי קייב , וולין ופודוליה ) והמושל הצבאי והאזרחי של פלך קייב בין השנים . 1851-1837 4 הכוונה , כנראה , לקלויזים החסידיים . 5 תעודה זו נתפרסמה לראשונה ברוסית בידי שמעון דובנוב , במאמר שכותרתו "מארכיוני : פרשה של עשיית דין עצמי יהודי בפודוליה , "( 1840-1838 ) פת י יסויה , א , פטרבורג , 1908 מדור מסמכים ותעודות , עמי . 7-1 תורגמו כאן גם דברי המבוא והסיום הקצרים של דובנוב . לשון הפרוטוקול נמלצת , סבוכה ומפותלת ועל כן ערכתי מעט את התרגום , בעיקר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי