1. על רצח מוסרים יהודים בבתי כנסת

ב 13 בדצמבר 1838 שלח המושל הכללי של פלכי קייב , פודוליה יולין למושלי הפלכים את החוזר הבא : באחד הפלכים הנמצאים תחת שלטוני מתרחשים לעתים לא רחוקות מקרים שכתוצאה מהם נמצאו יהודים הרוגים בבתי כנסת ובבתי תפילה קטנים . פשע זה גדול עוד יותר משום שהוא מתבצע במקומות המיועדים לתפילה וללימוד עיקרי הדת . מעשה זה יש לו אופי של שיפוט עצמי בידי בית דין של רבנים יהודים , המתבצע על סמך תורת הכזב שלהם בדבר ביעור מוסרים המגלים את פשעיהם של בני דתם . ככל שהפשע גדול יותר כך גדלות תחבולות היהודים להסתיר את האשמים ואת הסיבות האמיתיות שגרמו לכך . עם כל המאמצים לחקירה אינטנסיבית , הם מצליחים לערפל את החקירה עד כדי כך , שלא רק זהות האשמים נשארת בלתי ידועה תקופה ארוכה , אלא אף זהותו של הנרצח . כדי למנוע את זה עד כמה שניתן , מציע המושל הכללי למושלי הפלכים : לחייב רבנים וקהלים ( והיכן שאין כאלה - פרנסים אחרים של הקהילות , ( בערים , בעיירות וביישובים שבהם נמצאים בתי כנסת יהודיים , לשכור משגיחים מיוחדים לשם שמירת מפתחות בתי הכנסת ובתי התפילה הקטנים , וגם לדאוג לשומרים . ממשגיחי המשטרה יש לקחת התחייבות בכתב המטילה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי