ב. שמרנות מול חידוש בחסידות רוז'ין

בשלהי שנות השישים של המאה הי " ט , טרם היותו בר מצווה , נלקח אשר צבי גינצברג ( הוא אחד העם ) לביקור בחצרו של ר ' אברהם יעקב בםדיגורה . חוויה פורמטיבית עזה זו עיצבה לימים את יחסו הביקורתי לחסידות שבמסגרתה גדל . הדברים שזכר אחד העם מאותו אירוע , דומה שמאפיינים הם את רוחה של חסידות רוז ' ין . את ימי החג בילו הוא ואביו בקירבת הצדיק וילדיו ( שכונו : "די קינדערלאך . (" והנה , באחד מערבי חול המועד , כשציינו בחצר את שמחת בית השואבה , הלכו הם ל"סוכת הילדים : " באנו אל ה"סוכה " והיא היתר , מלאה אנשים , וזקן אחד , גליצאי , עמד על יד השלחן והיה מבדח את דעת ה " קינדערלאך " ( בנו בכורו של "הרבי" וחתנו היותר מפורסם ) בספוריו הגסים והמלאים נבול פה . הדברים היו כל כך גסים עד שגם אני , נער בן שתים עשרה , הבנתי כמעט הכל . וכל הנאספים צחקו בכל לבם . פתאום עצם אחד מן ה"קינדערלאך " את עיניו בדבקות גדולה וקרא : "איפה יהושע ' קה " ( חזן מפורסם בין חסידי םדיגורא , שבא גם הוא לימי החג . ( וכשמצאו את יהושע'קה אמר לו הנ ל' ' : יזמר "יצוה צור חסדו . " החזן התחיל לזמר והצדיק הצעיר סגר את עיניו ושמע אל הזמר ודבקותו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי