א. ר' ישראל מרוז'ין כמושא למחקר ביוגרפי

במבוא לחיבורנו תיארנו את העזובה הרבה השוררת במחקר המדעי הביקורתי של תולדות החסידות במאה הי " ט והצענו שורה של הסברים לתופעה . עם סיום דברינו , ראוי לשוב ולעיין בשורשי הזנחה זו ולתהות אם היא אכן מוצדקת ומה משמעותה לגבי מחקר החסידות העתידי . חוקר המבקש לחבר ביוגרפיה של אישיות כלשהי חייב לתת את הדעת , בטרם ייגש לעבודתו , לשתי שאלות עיקריות : ( א ) האם מצאי המקורות העומד לרשותו מספיק מבחינת היקפו וגיוונו וגם אמין דיו ? ( ב ) האם האישיות שבחר אכן ראויה לתשומת לבו של ההיסטוריון : עד כמה היתה חשובה בדורה ובדורות שלאחר מכן ; האם שחזור חייה מסייע להבנת תופעות או תהליכים רחבים יותר ; והאם רק ללמד על עצמה יצאה או שמא גם על הכלל כולו ? באשר לשאלת המקורות , תשובתנו חד משמעית : לפנינו מים שכמעט אין להם סוף . וכך , משעמד שמעון דובנוב על הקשיים הניצבים בפני החוקר של חסידות המאה הי " ט , בחר בצדק להדגיש דווקא את הכמות העצומה של החומר העומד לרשות ההיסטוריון : חוקרי תולדות החסידות במאה הי '' ט צריכים לאסוף מסורות רבות על השתלשלות בתי הצדיקים והתפוצצותם למאות "משפחות קדושות " בכל ארצות אירופא המזרחית , ומ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי