החצר בבוהוש. מימין הישיבה ומשמאל בית מגוריו של האדמו"ר.