‭".‬ חיים אנחנו ‭)!(‬ בזכיתם אשר מהצדיקים ממטבעות נעשה הכוס זה ‭": "‬שמירות" מ שוי ע , ולהבדלה לקידוש יין גביע וכמה , מבוהוש צחק י י ד נכדו ,טין מהוסיא מרדכי ט ורטקוב' מצ משה דוד ' ר בניו ant ל '' הנ מריזין ישראל הצדיק ‭: "‬ יםק הצדי בין ‭) Ukraine of Treasures Historical of Museum Kiev ,‬ ט " הי המאה של יםשבע ה משנות היא הכתובת . אפטא־זינקוב משושלת צדיקים‭(.‬ ירושלים , יהודית לאמנות המרכז ובאדיבות