ו. זיכיונות, חזקות וכתבי מגירות

מקור נוסף לביסוס הכספי של החצר היו הכנסותיו של הצדיק מזיכיונות ומחזקות למיניהן . רבנים וכלי קודש זכו תמיד להטבות שונות כתוספת למשכורתם . מנהג זה , שיסודו גם בהלכה 91 בית ישראל , עמ' . 162 על הצדיק שהוא בחינת שבת ראה גם דברי ר ' אברהם יעקב מסדיגורה : סלינגטור , אבן ישראל , עמ ' לט . 92 אבן , זכרונות , עמ' . 192 93 דברי דוד , עמ' . 53-52 94 כך , דרך משל , בנוהג שזכה לכינוי "מטבע , " נתן הצדיק מטבע משלו לחסידים לשם קניית משקה . מתת כזו נחשבה לקירבה גדולה והחסידים ייחסו למעשה עצמו ייחודים וכוונות נעלות . ראה : נשמת כל חי , עמ ' ; 3 דורש טוב , עמ ' ; r בית ישראל , עמ' , 147 סימן כז ( המוסר הוא שפטיל הורוביץ [ לעיל , הערה , [ 89 שקיבל מטבע מר ' דוד משה בפוטוק וייחס מנהג זה גם לר ' ישראל ;( ישועות ישראל , א , עמ ' . 10 מעת לעת נתן הרבי למקורבים או לחסידים שמצאו חן בעיניו מטבע "שמירה " מיוחד - אם לצורך הגנה כללית ( ישועות ישראל , א , עמ ' , ( 19 אם "לשמירה בקבר , " כדי שייקבר החסיד עם אותו המטבע ( דברי דוד , עמ ' ; 65 אבן , זכרונות , עמ ' . 196 על מנהג זה בקרב חסידי הוסיאטין מספר בביקורתיות אב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי