פרק חמישה־עשר "שנחוץ לו ממון להוצאת הבית": כלכלת החצר החסידית