) דואר גלויית ( המגורים ומבני הגן ,ורטקוב' מצ משה דוד ' ר ק הצדי של המגורים anna