צילום נדיר של האדמו"ר ר' דוד משה מצ י ורטקוב ושמשו ר' אהרן דוסל פוסעים בגן, בדרכם מהקלויז (הנראה ברקע) לבית הצדיק