ארבעה בתי כנסת שנבנו על פי תפיסת ה"מלכות" של חסידות רוז'ין ימין למעלה: הקלויז בהוסיאטץ; ימין למטה: הקלויז בוויז'ניץ שמאל למעלה: הקלויז בסדיגורה; שמאל למטה: הקלויז בצ'ורטקוב