ב. המתחם הפיסי

דימויה של החצר המלכותית כ " מדינה בתוך מדינה , " תוך שימוש באותה סיסמה עצמה , נמצא בזיכרונותיו של החזן פנחס מינקובסקי , שהיד . "משורר " בחצר הצדיק ר' דוד טברסקי מטאלנה . ( 1882-1808 ) בתיאורו המלבב מצטיירת , כבקליפת אגוז , חצרו המלכותית של הצדיק , על היסודות הפיסיים והאנושיים העיקריים שבה , שאותם נבחן להלן בפירוט . וכה דבריו ; על כר נרחב בטבורה של העיר טאלנה ... השתרעה חצר גדולה מוקפת גדר מכל עבריה כעיירה קטנה בפני עגמה , שמכילה בקירבה בנינים גדולים ומפוארים עד להפליא , כעין ארמונות קטנים : ארמון להרבנית , ארמון לבן יחידם ר ' מוטילי , ארמון לחתנם מאיר'ל ... ארמון מיוחד לשר החצר ... ועוד בתים מיוחדים בשביל הנינים והנכרים הבעשטי " ים , שהתאזרחו פה כל ימי חייהם והתפרנסו בנחת על חשבון הקהל והצדיק . כל אחד מהבתים הללו היה משוכלל בטעם ויופי , בכלים נאים ורהיטים יקרים והיו לו משמשים ומשמשות מיוחדים . ובית אחד ריק ופנוי לגמרי , מעין אכסנית החצר , המשמש לקבלת אורחים צדיקים , לדירת ארעי למחותנים וקרובי הצדיק , בבואם לשם לדוג נשואין של אחד מבני משפחת הצדיק . וכמובן , דירת הצדיק בעצמה עלתה על כלן ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי