פרק ארבעה־עשר א. "כמדינה קטנה בתוך מדינה גדולה": החצר המלכותית ויושביה

בידוע בטשוךטקוב - שם הוד של מלכות ... החצר } - ארמון נמ לכים מפאר , והגן - כגן 37 ךן , ולא יתאר ! והקלויז הגדול ! י כל פאר ומכלול בו יחד חברו לפאר כתליו ' .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי