ג. התנגדות למופתים

נסיים פרק זה בעיון בשאלת יחסו של ר ' ישראל לעשיית מופתים . תחום זה הפך בקרב כמה מחוקרי החסידות למעין אבן בוחן לאפיונם של צדיקים : אם הם נמנים עם "בעלי המופתים , " ממילא יש לראותם כצדיקים "מעשיים" או "עממיים " ( שם נקי המשמש לתיאור הזיה , גניבת לי , כי הוא ראה בספר 'נדחי ישראל' מהרב ר ' מנשה בן ישראל ז"ל , אשר משיח ד ' יבוא תחלה לארץ אמעריקה . הגם כי אני שמעתי בשם הרב הקדוש מרוז ' ין זצ"ל , אשר משיח ד ' יבוא תחלה לארץ תסיא . יכולים עתה להאמין ששתיהם אמת . כי הלא רוב אחינו בני ישראל מארץ רוסיא , באים לארץ אמעריקה עתה" ( שארית ישראל , עמ ' . ( 187 73 על התפיסה הפרנקיסטית , ראה : "מצוה הבאה בעבירה , " בתוך : שלום , מחקרים ומקורות , עמ י ; 48 הנ " ל , " התנועה השבתאית בפולץ , " שם , עמ ' . 122-121 יש לציין , כי הד קדום לכך מצוי כבר בפרק ק " ב של ספר קב הישר , לר ' צבי הירש מקוידאנוב . לדברי המחבר , הוא שמע מפיו של "האיש האלהי מוהר " ר העשיל צורף , " כי "כשיבא הגאולה , יהיה הגאולה תחילה במדינות צפון שהוא [ בגימטריה ] פולי " ן ליס " א כמ '' ש עורה צפון ובואי תימן , כי בתחילה יהיה התעוררות הגא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי