ב. משהו על משיחיות וגאולה

גרשם שלום סיפר : "לפני שנים אחדות שאלתי את בובר מדוע העלים והשמיט מספריו את הדברים העצומים על ימי המשיח , דברים הנוקבים עד התהום , שנמסרו בשמו של ר ' ישראל מריז ' ין . תשובתו של בובר נחרתה בזכרוני . הוא אמר 'מפני שאינני מבין אותם . "' ואכן , 42 בית ישראל , עמ' , 27-26 סימן יא . והשווה לדבריו : "אני הוא עצם שם הויה הפשוט " ( כנסת ישראל , עמ ' , ( 33-32 שהובאו לעיל , עט ' . 149 43 עוד דבר , עמ ' . 410 שלום התכוון , כנראה , לדברי ר ' ישראל , "שבימות המשיח xr האדם שרוי במחלוקת לא עם זולתו אלא עם עצמי , ' וכן "שהעולם המשיחי יהא ללא משל ... וכוונתו - ] של ר ' ישראל ] לומר כנראה , שאופן ההויה החרש שיצמח אז אין שום משל ודימוי הולמים אותו " ( דברים בגו , עמ ' ; 189 שלום לא ציץ מראה מקום לדברים אלה . ( אוסף מעקרות על משיחיות בבית רוז ' ין , ראה : א' בן ישראל , " משיח בחצרות צדיקים : עם רבי ישראל מרח'ין , " במישור , ז ( תש , 0 " גליונות שיא-שיב , שיג , שסו . דיון תיאורטי קצר על משמעות מושג הישועה בהגותו של ר ' ישראל , המבוסס על ידיעה שטחית בכתביו ובמנותק מהקשר היססורי חברתי , ראה : שיחור , מושג ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי