ז. עושר וכבוד כמבחן דתי

לסיכום פרק זה ראוי להצביע על דוגמה מאלפת לתחושות הכוח והעוצמה שקיננו בר ' ישראל ולדיאלקטיקה הפנימית שעיצבה את מיתוס העושר שלו . כבר הזכרנו לעיל אפיזודה הקשורה בביקורו של ר ' ישראל בקהילת יאסי . במסעו זה אסף ר ' ישראל סכום כסף נכבד , וכשניסה אחד ממעריציו לנחש מהו שיעורו של סכום זה , ענה לו ר ' ישראל , מן הסתם בשביעות רצון גדולה : "הגם הסך הזה נחשב לממון אצליכם ? הלא כל הממון שנמצא בעולם לי הוא ! והתחיל לספר מעשה ... וסיים בזה : הלא אנכי מהילדים אשר אין בהם כל מום וכל ההון והממון שבעולם שייך לי " . " דברים אלה , שכיוצא בהם כבר נדונו לעיל , מזכירים כמה מהתבטאויותיו של יעקב פרנק . אף הוא טען כי זהב כל העולם שייך לו . ואכן , ההשוואה המתבקשת לכאורה בין שתי הדמויות 113 סיפורי הרמ '' ח , עמ י קלה . ר ' רפאל מברשד סירב להצטרף לר ' ישראל בנסיעה במרכבתו בשל הבד שבו רופדו המושבים , כנראה מוושש שעטנז . 114 כרם ישראל , עמ' . 64 לפי מסורת רח י ץ , צירף ר' ישראל את ילריו לנסיעות רק בתקופת סדיגורה , ואילו בתקופת רוז ' ין נהג לנסוע לבדו ( מגדיל ישועות , עמ' צד . ( 115 מעשה נחמיה , עמ' ח . השווה לשיחתם ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי