ו. מנגנים ומשוררים, מרכבות וסוסים

נבחן עתה ביתר פירוט שניים מן המרכיבים הריאליים העיקריים של מיתוס המלכות והעושר בחצר רוז'ין : התזמורת והמרכבה . להקת מנגנים המנעימה במארשים ובזמר חסידי את האירועים השונים בבית הצדיק לא היתד . רק בחצר רוז ' ין ואין היא דבר חריג לגמרי . גם לר ' מנחם מנדל מקוסוב היו מנגנים , 86 85 שלמדו בבית המדרש שבחצרו ונקראו לביתו בעת הצורך , וכן לר' אהרן "השני " מקרלין . גם מביקורתו של יוסף פרל על מנהגם של צדיקים לצאת מחוץ למקומם בליווי תזמורת ומשוררים יכולים אנו להסיק , כי היה זה נוהג מקובל : והולכנו את רבינו בכבוד גדול מאד להשדה . לפני המרכבה הלך הכלי זמר ר ' יהודא עם הכנור , ואחיו ר ' יוסף הלך אצלו , והיה מכה על התוף עם צלצלים . ואנחנו הלכנו עם רב מאד סביב המרכבה ואחר המרכבה ושרתו נגונים יפים מאד ... ומי שלא ראה זו השמחה לא ראה שמחה מימיו . 84 ישועות ישראל , ב , עמ ' . 18 המספר , המוחזק בדרך כלל כאמין , רשם את הדברים מפי עד שמיעה . 85 אבן שתיה , עמ ' כח . 86 התגלות הינוקא בסטאלין , עמ' , 40 הערה טז . 87 מגלה סמירין , יח ע " ב . פרל כיוון את ביקורתו גם ליעד קונקרטי , כנראה כלפי ר ' ישראל ומנהגיו . וכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי