ה. גילויי ביקורת כלפי דרך ה"מלכות"

כיצד התמודד ר ' ישראל מבחינה רעיונית עם הביקורת על דרכו שהטיחו בו חוגים שונים ? יש להדגיש , כי כמו בשאלת השכלתו , כך גם בשאלת מעמדו הכלכלי הריאלי , לא נעשה כל ניסיון לטשטש את העובדות ; אדרבה , אלה הוצגו ללא כחל ושרק , והמאמץ ההסברתי התרכז במשמעותן . באוזני מבקרים ותוהים הובהר , כי המציאות הנגלית לעיניהם אינה אלא גילוי חיצוני , "לבושים " המסתירים בתוכם "נקודה פנימית " וערכים רוחניים נאצלים . דרך המלכות אינה יאה לכל אדם מישראל , אלא רק למי שנועדו לכך מטבע ברייתם בזכות סגולותיהם המיוחדות . אלה הם אותם צדיקים ששברון רוחם אינו מאפשר להם לנצל לרעה את הפיתויים הגשמיים הרבים שמציעה "הנהגה " זו . צדיקים אלה יפסעו בדרך המסוכנת באופן זהיר וחיובי , כדי להגדיל תורה ולהאדירה , בלא שיהנו ממנה הם בעצמם ולו כמלוא הנימה . ביטוי אופייני לכך יש במכתבו הנוקב של הצדיק הפולני ר ' אלימלך מגרוח ' יםק לר' חיים מצאנז , שלחם בשיטת סדיגורה : וגם בהנהגה [ של ] רבוי כסף וזהב והרחבת הדעת , אזני שמעו מכבוד קדושת אאמו '' ר זצלה " ה '>] חיים מאיר יחיאל ממוגלניצה , [ אשר העיד על אדמו " ר מהר " י מרוזין , אשר הוא צריך לכל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי