ד. התנגדות לסיגופים

פועל יוצא מהשקפותיו של ר' ישראל על החיים הגשמיים היא התנגדותו הנמרצת לתעניות ולסיגופים . התענית , ככלי להשגת תועלות רוחניות , היא אמנם לגיטימית ואינה פסולה 56 דוגמאות לתפיסות שונות של עבודה בגשמיות במשנתם של אדמו " ריס מאוחרים , ראה : פייקאז , ' חסידות פולין , עמ' . 180-161 57 ראה , למשל התגלות הינוקא בסםאלץ , סאטירה אנסי חסידית של יהל"ל , שעיקרה לגלוג על הצדיקים " בעלי ההסתר , " ששבע תועבות בלבם . כשלעצמה , אך אין היא בשום אופן דרך מומלצת , שכן רק יחידים יכולים לעמוד בה . כשנזף ר ' ישראל באחד מחסידיו על שנהג להתענות , הוא תיאר בפניו את מנהגו של ר ' אליעזר בן ראובן מקרלין , מן החםידים המקובלים בתקופה הטרום בעש"טית , שנהג להתענות משבת לשבת : ובליל שבת קודש אחר התפלה קידש על כוס יין גדול ששותין בו שכר , ואחר כך הביאו לו חררה של חמאה ואכל ושתה . ואחר כך עור כוס כזה יי"ג - ] יין גפן , [ ובירך ברכה אחרונה , ואחר כך שתה כזה כוס יי " ש ורחץ עצמו לסעודה , ואחר כך הביאו לו קערה עם דגים , י '' ב חתיכות גדולות עם י"ב חלות גדולות , ואכל עם הדגים ושתה בזה כוס יי " ש . וגם אחר הקידוש שתה מחבת - ] מח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי