ג. "עבודה באתכסיא": הביסוס הרעיוני

חזון המלכות והעושר של צדיקי בית רת ' ין התבסס על פרשנות מקסימליסטית של "העבודה בגשמיות . " רעיון זה תפס מקום נכבד בהגות החסידית במאה הי '' ח , והובן בדרך כלל כהרחבת המסגרת של עבודת ה ' הנורמטיבית על ידי חשיפת הפוטנציאל הדתי החיובי הטמון בחיים הארציים הטריוויאליים . לשון אחר : גם פעולות "גסות " של חולין , כמו אכילה ושתייה , שינה וחיי אישות , פרנסה ומשא ומתן , אינן "מבוזבזות " מבחינה דתית , ואף הן מסייעות לפלס דרך בעבודת ה' ולממש אידיאלים נשגבים של "דבקות , " "השתוות " ו " התפשטות הגשמיות , " לפתות כמו לימור תורה או תפילה . גם בהוויה החומרית יכול האדם הפשוט שבישראל למצוא את 33 דברי דוד , עמי . 55-54 ייתכן שעיצובו הספרותי של חלום זה מושפע מחזונם המיסטי של ר ' שלום שכנא ואמו , שראו את ר ' אברהם המלאך יושב ב '' טרקלץ גדולים נאים ומהודרים " ( שבחי הבעש " ס , עמ ' . ( 147-145 34 ר " דוד משה טען כי ידועה לו זהותו של צדיק זה אך אץ הוא רוצה לגלותה . לפי כל הברמנים מסתבר שהכוונה לר' ברוך ממזייבוז . ' 35 סיכום קצר של תפיסת העבודה בגשמיות בחסידות , ראה : תשבי דן , תורת niTonn וספרותה , עמ' , 801 ; ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי