ב. הייחוס לבית דוד

את הבסיס התיאורטי לחזון המלכות של ר ' ישראל סיפקה , בראש וראשונה , מסורת הייחוס לדוד המלך . ייחוס זה משמעו כפול : לא רק טיעון לכתר של מלך , אלא גם טיעון לכתרו של המשיח , או לפחות זיקה אליו . כידוע , צאצאי בית דוד נחשבו במסורת ישראל בזרע קודש , הנושא בחובו את הפוטנציאל של מלך המשיח , שיגאל את עמו מייסוריו . ואכן , ייחום משפחה , טענת מלכות ותודעת משיחיות כרוכים אלה באלה בחייו ובהשקפותיו של ר ' ישראל . כאן יש לציין , כי טענת הייחוס לבית דוד חוזרת ונשנית במשפחות רבות שאינן קשורות כלל זו בזו , לכל אורך תולדות ישראל ובפזורותיו השונות . ' הייחוס לזרע המלכות אינו ניתן כמובן 14 גינזבורג , כתבים היסטוריים , עמ ' . 77 15 בתודעת המשיחיות של ר ' ישראל נעסוק בפרק הבא . 16 בעניין זה דנו העוסקים בגיניאלוגיה היהודית . ראה לדוגמה : ש '' ז כהנא , "המשפחות המתיחסות לבית דוד , " ידע עם , V ( תש"ל , ( עמ' D . H . Kelley , "Who descends from King David ? " , ; 55-54 - , Toledo ! , I , 3 ( 1977-1978 ) , pp . 3-5 עדויות אין ספור על ייחום משפחות שונות בישראל לבית דת זרויות בכל רחבי הספרות , ראה למשל : א " א פר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי