א. החידוש בדרך ה"מלכות"

אם יש דבר שבו נתפרסם ר ' ישראל מעבר לזמנו ולמקומו הרי זה עושרו המופלג , אהבתו לכסף ולרכוש והסגנון הראוותני שנהג בחצרו . "הוא ר ' ישראל מרוז'ין" - תיארו המשכיל אברהם גוטלובר - "אשר הרעיש כל העולם בפרשת גדולתו , במרכבותיו וסוסיו , כלביו ותישיו אשר באורוות סוסיו , במלאכת תופיו וחצוצרות וכל כלי נבלים , כי היה לו חבר משוררים מנצחים בכלי שיר עד להפליא , והתנהג בגדולה ושררות כמלך ישראל . " לא רק משכילים עוינים , אלא גם צדיקים עמיתים נפעמו והשתאו נוכח אורחות חייו הבלתי שגרתיים של ר ' ישראל : "מתפלא [ אני ] על איש קדוש כזה כמו הרה " ק מריזין , אשר יכסוף לכל הכסף ולכל הכבוד שבעולם , " העיד עליו רעו , הצדיק צבי "משרת" מרימנוב , לאחר ששב בשנת 1843 מביקורו הראשון בםדיגורה ; ואף על פי כן הוסיף : "אין כונתו [ אלא ] רק להרבות בכבוד שמים . זאת אין להבין רק בבוא גואלנו הצדק . " על תאוות הממון של ר ' ישראל עמד ר ' צבי שנה לאחר מכן , כשביקש לשדך את בת זקוניו לנכדו של ר ' ישראל . הלה דרש כי בטרם יחתום על התנאים יפקיד המחותן בידיו , ובמזומן , את מחצית סכום הנדוניה - שש מאות רובל כסף . כשהתפלא ר ' צבי על חוס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי